Jaroslav Olexa

znalec v odbore: Doprava cestná

Profil spoločnosti

znalecká činnosť v zmysle zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Činnosť spoločnosti

odvetvia: 1. Nehody v cestnej doprave 2. Odhad hodnoty cestných vozidiel 3. Technický stav cestných vozidiel

 

Kontakt

Názov: neuvedené

Adresa: neuvedené

Mesto: Bratislava

PSČ: neuvedené

Mobil: 0903 648 732
Telefón: neuvedené
Fax: neuvedené
Email: olexaj@gmail.com

Generované systémom webvizitka EXO hosting